Oosterhout, Etten-Leur, Breda, Baarle-Nassau, Alphen Chaam, Geertruidenberg, Zundert – Wederom garageboxen en opslaglocaties gecontroleerd in strijd tegen georganiseerde criminaliteit

In de week van 17 tot en met 20 mei 2021 werd een groot aantal garageboxen en opslaglocaties op verschillende industrieterreinen gecontroleerd. Deze controles werden gedaan in Etten-Leur, Breda, Oosterhout, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Geertruidenberg en Zundert en uitgevoerd in samenwerking tussen de gemeenten, politie, Douane, OMWB en Enexis.

Resultaten

In totaal werden er 391 garageboxen en 81 bedrijven/ opslaglocaties op industrieterreinen bezocht.

Daarbij zijn er onder andere 12 situaties die nog verder onderzocht worden door politie, het UWV, de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en toezichthouders van de gemeente.

Er is een vuurwapen en mes aangetroffen maar ook, zwaar illegaal vuurwerk, tabak, geld, spookvoertuig en er zijn verschillende aanhoudingen gedaan. Ook is gemeente en politie gezamenlijk op meerdere locaties tegelijk in verschillende gemeentes binnengestapt. Omwonenden, maar ook de eigenaren en huurders van de verschillende locaties reageerden positief op de controles.

Vanuit de integrale samenwerking kwamen ook nog andere onregelmatigheden en strafbare feiten in zicht die ook gelijk zijn aangepakt.

Uitgesplitst per gemeente:

– Oosterhout; 3 aanhoudingen, hennep gerelateerde goederen aangetroffen, verschillende OMWB aanschrijvingen i.v.m. foutieve opslag en te grote hoeveelheden, vuurwapen aangetroffen, vuurwerk in beslag genomen en grote hoeveelheid geld in beslag genomen. De douane doet nog nader onderzoek naar een tabaksvoorraad.

– Etten-Leur, 55 bedrijfspanden binnen de bedrijfsverzamelgebouwen bezocht. Veel positieve reacties van de bedrijven en omwonende. Goede gesprekken over ondermijning en hoe eventuele signalen te melden en wat iedereen zelf kan doen om te voorkomen.

– Breda, onder andere 94 garageboxen bezocht, circa 55 kg waterpijptabak in beslag genomen, ongeveer € 9000,- accijnsnaheffingen, nader onderzoek Douane volgt. Vervolgonderzoek bij bedrijf wat mogelijk niet aan bestemmingsplan voldoet.

– Baarle-Nassau/ Alphen Chaam, een spookvoertuig in beslag genomen, verschillende opslag/ bedrijfslocaties bezocht.

– Geertruidenberg, meer dan 200 boxen geopend of  gecontroleerd, meer dan 150 eigenaren en huurders gesproken, positieve reactie en goede samenwerking met de (zakelijke) verhuurders. Vanuit Douane volgt nog nader onderzoek naar grote hoeveelheid energy drankjes.

– Zundert, 1 aanhouding voor afname DNA, meer dan 60 garageboxen bezocht, met eigenaren en huurders gesproken en veel positieve respons van omgeving op de inzet en controle.

Eigenaren weten vaak niet waarvoor hun opslag gebruikt wordt

Gemeenten constateren regelmatig dat opslaglocaties anders in gebruik zijn dan bedoeld of het bestemmingplan toelaat. In sommige gevallen leidt dit tot gevaarlijke situaties. Niet alleen voor de gebruiker of verhuurder van de locatie, maar ook voor omwonenden. Denk hierbij aan brandgevaar, overlast door verkeerd of ander gebruik, en aantasting van de gezondheid.

Verhuurders weerbaar maken

De gezamenlijke acties hebben een dubbel doel. Aan de ene kant het ontdekken en beëindigen van criminele activiteiten en aan de andere kant het weerbaar maken van verhuurders. Pandeigenaren krijgen tijdens deze acties tips over bijvoorbeeld het opstellen van een goed huurcontract. Ook worden ze erop gewezen dat betalingen altijd via de bank moeten verlopen en dat geen zaken gedaan kunnen worden zonder dat huurders ID-bewijzen hebben overlegd. Daarnaast krijgen verhuurders ook tips over het treffen van extra maatregelen, zoals het plaatsen van camera’s op afgesloten terreinen, gebruik van een toegangspoort met registratie en het aanbrengen van goede verlichting. Tot slot worden verhuurders geïnformeerd over de mogelijkheden voor het melden van vermoedens van overtredingen of crimineel gebruik van locaties.

Aanpakken en tegengaan van criminele activiteiten is een taak van ons allemaal

Georganiseerde criminaliteit pakken we samen aan. Vermoedens van criminele activiteiten of opvallende zaken kunnen worden gemeld bij de politie (spoed 112, anders 0900-8844) of bij de gemeente, maar ook anoniem bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of online via www.meldmisdaadanoniem.nl. Een ervaren vertrouwenspersoon zorgt ervoor dat uw anonimiteit wordt gewaarborgd. Op deze manier zorgen we samen voor een betere en veiligere woon-, werk- en leefomgeving.

Baroniegemeenten werken samen in het BIT

De gemeenten Alphen-Chaam/Baarle-Nassau, Altena, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Oosterhout en Zundert werken in deze acties samen als het Baronie Interventieteam (BIT). Hierbij sluiten ook andere overheidspartners aan als politie, Douane en Belastingdienst. Hierdoor is de slagkracht groter en is er in korte tijd meer zicht en inzicht over een groter gebied. De partners werken samen in Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland-verband om gezamenlijk het zicht op en inzicht in ondermijnende activiteiten te vergroten, deze te analyseren en aan te pakken. Komend jaar vinden er in de Baronie vaker integrale controles plaats. Zo treden overheden samen op tegen georganiseerde criminaliteit en ondersteunen ze eigenaren en verhuurders bij het versterken van hun weerbaarheid.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *