Ingezonden: Samenwerking tussen gemeenten prima, maar wel wakker blijven!

Wim van Neutegem – In een recent verschenen Terzake van Cees Noltee inzake de afwijzing door de Oosterhoutse gemeenteraad van de samenwerking tussen gemeenten inzake leerplicht en VSV sloot de heer Noltee af met de opmerking: “Oosterhout is hiermee niet het lachertje van de regio, nee het is veel erger. Het wordt nu hoog tijd dat we eens wakker worden”.

Dit vraagt om een tegenopinie en uitleg van wat de meerderheid, inclusief D66, van de Oosterhoutse raad  naar mijn mening in volledige “wakkerheid“ bezielde. Dat gaat veel verder dan leerplicht en VSV maar samenwerking in zijn algemeenheid. Daar ging het vermoedelijk vooral om.

Om dingen efficiënt en goed en goedkoper te doen is het belangrijk dat gemeenten daar waar mogelijk samenwerken. Geen discussie.  In West Brabant is daartoe o.a. de Regionale samenwerking West Brabant gecreëerd (verder RWB). In haar opzet niets meer dan een uitvoeringsorgaan om samenwerkingsdoelen te bereiken.

Echter die RWB…… groeit als kool, het eigent zich steeds maar weer nieuwe taken toe (jeugdzorg als de laatste nieuwe?… lees ik op de website), lapt alles aan zijn laars (telkens weer stukken te laat bij raden indienen) en komt met veel rapporten die vooral bol staan van allerlei ambtelijke management kretologie (zie o.a. de strategische agenda) waar niemand wat aan heeft, of snapt waar het over gaat. Leuk speeltje van de gemeente Breda waar ze overtollige ambtenaren kunnen “onderbrengen” en wellicht langzaam maar zeker naar een groot Breda kunnen toewerken. Zo’n binnenkomer valt niet altijd goed, maar is wel recht uit het hart en moet daarom gezegd worden.

Het zal u duidelijk zijn. Ik ben geen fan van de RWB m.b.t. haar huidige gedrag en dat zijn er nog een aantal in Oosterhout niet (in o.a. VVD, GroenLinks, CDA, OF). De belastingsamenwerking van de RWB schijnt ook al weer duurder uit te vallen dan bedoelt. Samenwerking prima, maar dit wordt allemaal veel te groot en onbestuurbaar (19 gemeenten die hetzelfde moeten vinden). En de lokale gemeenteraden hebben slechts uiterst beperkte invloed op dit instituut RWB, wat niet meer zou moeten zijn dan een simpel uitvoeringsorgaan van het college.

Een raadslid kan/moet het college in Oosterhout controleren. De RWB kan zij niet controleren. Dat is immers een uitvoeringsorgaan van het Oosterhoutse college, waar het college in stuurt en verder heeft een raadslid er nauwelijks invloed op en is daar ook niet toe gekozen en/of moet dat ook niet willen. We kunnen wethouders wegsturen als ze niet doen wat de Oosterhoutse raad wilt. Echter indien we een wethouder “opdragen” te melden dat wij als Oosterhoutse raad het anders zien en de wethouder komt terug met: “ Sorry we zijn een minderheid (1 van de 19) in de RWB en ze doen het niet”,  dan staan wij als Oosterhoutse raad  machteloos. M.a.w. hoe houd je als raadslid een onder niemand’s, democratisch gekozen, controle staande geld spenderend orgaan onder controle.

Nu even naar de praktijk en naar de argumenten om de leerplicht en VSV samenwerking af te wijzen. Ondanks het bovenstaande kun je, je afvragen of je dan toch niet in het belang van de Oosterhoutse kinderen dit moet onderbrengen in de RWB. Daar wringt zich echter de schoen. Wij hebben als Oosterhoutse raad de afgelopen 6 jaar niet anders gehoord dan dat we het allemaal in Oosterhout heel erg goed doen.

Oosterhout is een gemeente die ook een hoop leerlingen in Dongen, Rijen, Tilburg en zelfs Andel heeft. Gemeenten die buiten de RWB vallen. Dus schieten we er dan niks mee op. Waarom iets overdragen naar de RWB wat we als Oosterhout  goed doen. Het College gaf ook aan dat het ons ook nog eens meer geld ging kosten (30.000… eigenlijk niks – alhoewel er word om minder bezuinigd – maar gezien bovenstaande bedenkingen bij de RWB). Dus wederom, waarom overdragen. Het college argument: “iedereen doet het”. Nou, dat argument lukte mij als puber bij mijn ouders ook niet.

Wat ons college bij de raadsbehandeling wel had kunnen bereiken was enkel instappen op niveau 1 (enkel administratie, zo’n samenwerking doen meer gemeenten), maar daar gingen ze niet op in. Het college wilde enkel niveau 2 (volledige samenwerking). Het college had er meer dan een jaar voor nodig hadden om tot die conclusie te komen. Begrijpelijk, VVD wethouder Jan Peters was als raadslid in het verleden een fors criticaster van de RWB, dus zal dat wel geruime tijd tegengehouden hebben, maar heeft zich blijkbaar laten overtuigen.  Aldus, bij de raadsbehandeling, een zeer beroerde insteek van de wethouder Bode (PvdA). D66 Oosterhout (en ook o.a. VVD, CDA, GL en OF) had liever een samenwerking gezien tussen gemeenten die er voor ons op dit vlak echt toe doen en dat is dus in dit geval niet de RWB.

Sommige raadsleden, inclusief de heer Noltee, lieten zich door wethouder Bode overtuigen dat de RWB geen vergadercultuur zal worden. Ik ben daar niet van overtuigd. Indien je veel ambtenaren, of stafmedewerkers in het bedrijfsleven (dit laatste als tegenhanger, want deze opinie is niet bedoeld als aanval op ambtenaren) bij elkaar zet, vliegen de “vergaderhormonen” nou eenmaal door de lucht. Daar schieten we niks mee op en dat kost alleen maar geld. Dat laatste moet onze opperboekhouder Wethouder Jan Peters aanspreken.

Kortom. Samenwerking tussen gemeente prima. Echter alleen daar waar het echt iets toevoegt en dat is dus niet per definitie in de RWB maar in elk soort mogelijke samenstelling van gemeenten. Enkel op gebieden waar geldt: “Samen staan we sterk” moeten wij dat doen. Zoniet, dan maar niet, totdat het tegendeel is aangetoond.

 Wim van Neutegem is fractievoorzitter van D66.

5 gedachten over “Ingezonden: Samenwerking tussen gemeenten prima, maar wel wakker blijven!

 • 4 mei 2012 om 22:49
  Permalink

  Als intelligente leerling en dit verhaal, zo je wilt betoog moetende aanhoren, zou ik ook iets slimmers /beters te doen hebben, en dus spijbelen. Lees de laatste alinea van dit verhaal eens op je gemak door, gemeente enkelvoud, gemeenten meervoud, en verder geen touw aan vast te knopen.
  Vroeger was er de Commissie tot wering van het schoolverzuim, zal meneer wel nooit van gehoord hebben. Meneer is verdwaald in politieke puzzeltjes, en ziet de essentie niet, helaas.

 • 25 april 2012 om 21:24
  Permalink

  Onder dezelfde naam, bericht gecorrigeerd, wat heeft deze meneer een ongelooflijk eenvoudig, en begrijpelijk verhaal voor de burger, eenieder mag mij op dit punt corrigeren, graag zelfs.
  —-
  edit redactie: Naam van de bijdrager toegevoegd

 • 24 april 2012 om 21:37
  Permalink

  Wat heeft deze man een ongelooflijk, ingewikkeld, onbegrijpelijk, verward verhaal nodig om een parkeerbon uit te schrijven, als ik dat zou doen als ambtenaar zou ik met geluk een bon per week uit kunnen schrijven, met een file van vijf kilometer achter mijn rug, alles stropt zich op, kortweg dit verhaal slaat nergens op, allemaal politieke egotripperij, maar geen verduidelijking naar de burger, het zullen de onbelangrijke nuances wel zijn die ik niet begrijp, en er niet toe doen, dus please kom ter zake, en vertel waar het echt over gaat.

  Noot van de Redactie: Deze reactie is van dezelfde persoon als de onderstaande twee reacties. Daarbij wil ik graag wijzen op huisregel 5: “reacties worden niet geplaatst als deze onder verschillende namen van dezelfde persoon afkomstig zijn”. Bij deze dan ook namens de Redactie een waarschuwing dat dergelijke reacties onder verschillende namen de volgende keer niet toegelaten worden.

 • 14 april 2012 om 20:27
  Permalink

  Deze meneer van Neutegem is wakker , echt niet dus!!!!

 • 11 april 2012 om 21:34
  Permalink

  Uit de mond van d66, na de uitzending van de slag om Nederland, ivm vestiging van Oranjewoud, Benelux ten koste van heel veel natuur en sociale cohesie, te horen over “regionale samenwerking”.
  Ik haak even af, sorry.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *