Opinie: Noltee v. Huisman

Je hart luchten over iets dat je dwarszit is goed, dat voorkomt dat de frustratie blijft oplopen. Maar, Cees Noltee, moet dat nou door die brief naar de krant te sturen? En ik denk dat de burgemeester soms wel een punt heeft om Noltee te onderbreken. De open brief geeft zelfs in sommige passages aan waarom het ingrijpen van de burgemeester terecht is. 

Laat ik allereerst beginnen met het uitspreken van mijn respect voor Cees Noltee. Want 23 jaar raadslid zijn is een hele prestatie. Je jarenlang inzetten voor de publieke zaak en je in de dossiers verdiepen vraagt veel van een mens en dat mag ook weleens gezegd worden. Na 23 jaar komt natuurlijk wel de vraag op of het niet tijd is voor een nieuwe generatie. Zelf ben ik van mening dat ervaren raadsleden een toegevoegde waarde kunnen hebben in de gemeenteraad, als ze ten minste mede de cultuur kunnen bewaken en inhoudelijk iets toevoegen. Of dat bij Cees Noltee nog voldoende is laat ik over aan de kiezer en het bestuur van Groen Brabant.

In ieder geval heeft Noltee het recht om een opmerking te maken als hem iets dwars zit. Iemand met de ervaring en kennis van Noltee zou alleen wel moeten weten dat een open brief daar niet de beste weg voor is als raadslid. Veel beter zou het zijn als collega-raadsleden het probleem ook zagen en in de raad zouden reageren als Noltee afgekapt wordt. Dan geef je een duidelijk signaal als raad en dat vraagt dan om aanpassing van de burgemeester.

Wie heeft gelijk?

Dan de inhoud. Heeft Noltee een punt? Of kapt de burgemeester terecht de bijdragen van Noltee af? Ik neig naar wat ik er van mee krijg naar het laatste. De open brief geeft wat dat betreft een paar mooie voorbeelden. Bijvoorbeeld de volgende (letterlijke) passage uit de brief:

“Zo af en toe gaat het niet goed tussen u en mij. Mensen die de raadsvergaderingen volgen, kunnen dat beamen. Geen raadslid dat zo vaak het woord wordt ontnomen door de voorzitter als ik. Komt natuurlijk ook door het feit dat ik vaak aan het woord ben. Het raadslid dat zelden of nooit wat zegt, hoeft u ook niet het woord te ontnemen. Die snoert zich namelijk zelf de mond. Lekker makkelijk voor u. Zo zou u ze waarschijnlijk het liefst alle 31 hebben. Gewoon meeknikken met het college en binnen een uur thuis.”

Een redenering als in deze passage is typisch Noltee, en wel erg bijzonder. Klagen dat je zelf vaker afgekapt wordt dan andere raadsleden en vervolgens zeggen dat die andere raadsleden amper wat zeggen. Daarmee geeft Noltee dus zelf aan dat hij erg vaak aan het woord is, maar het zegt niet dat Noltee onterecht afgekapt wordt. Want die spreker geeft geen inhoudelijke aanleiding (wegdraaien van het punt, geen vraag stellen of veel te lang spreken) om af te kappen. Ook de laatste zinnen zijn de aandacht waard. Daarmee diskwalificeert Noltee een aantal van zijn collega’s, en dan ook met name zijn fractiegenoot Boudewijn Schoenmakers. Daarnaast twijfel ik zeer aan de stelling dat de burgemeester een debat niet toe zou staan omdat het kritisch is voor het college, dat zou toch wel een erge diskwalificatie van de burgemeester zijn als dat echt zo is. Maar ik heb het nog niet gemerkt.

Wat ik wel tijdens de raadsvergaderingen gemerkt heb is dat Noltee moeite heeft om tot de kern van zijn betoog te komen. Vaak begint Noltee zijn betoog erg breed duikt van technische details naar grote weerspiegelingen. Dat maakt de bijdrage warrig en lastig te volgen. Al helemaal lastig wordt het om een politiek signaal uit die bijdrage te halen. Mijn tip aan Cees Noltee (die in zijn open brief netjes aangeeft zelf ook altijd open te staan om bij te leren) is om technische vragen (dus vragen over kleine details) voor de raadsvergadering te stellen, dit zorgt dat hij in zijn bijdrage zijn politieke oordeel kan vellen in plaats van vragen moet gaan stellen. Ook een training hoe je een politiek debat voert als opfrissing kan al helpen. En Noltee weet uit ervaring ook dat de raadsvergadering in Oosterhout erg lang duren, dus het sturen op concrete en ‘to the point’-bijdragen door de burgemeester lijkt me niet verkeerd. Vooral omdat dit een aandachtspunt is dat de raad bij de burgemeester heeft neergelegd.

Afgelopen raadsvergadering viel mij nog iets op . Bij het bestemmingsplan en exploitatieplan de Contreie hield Dees Melsen van de VVD een bijdrage. Vervolgens wil Noltee een vraag stellen, maar begint een betoog zonder vraag. Als de burgemeester dan vraagt wat de vraag aan de heer Melsen is, komt er een verbolgen reactie van Noltee. Met de kennis van deze brief zal Noltee deze vraag van de burgemeester als aanval gezien hebben, terwijl het een terechte vraag van de burgemeester is. Melsen is dan nog zo vriendelijk om de niet gestelde vragen van Noltee wel te beantwoorden, maar hier had de burgemeester dus wel gelijk.

De open brief

Ik wil nog terugkomen op een onderdeel uit de open brief:

“En niet zelden gaat dat gepaard met lastige vragen en vervelend doorvragen als er om de hete brei wordt heen gedraaid of er een draai aan de werkelijkheid wordt gegeven die niet altijd in overeenstemming is met de waarheid. En ja, ik ken mezelf, dan ben ik inderdaad een uiterst lastig raadslid. Maar bij het dossier over de BRZO bedrijven werd ik ook weggehoond door het college en weggezet als een eerste klas querulant die verhalen uit zijn duim zat te zuigen. Een paar maanden later moest het college mijn gelijk toegeven. Wel lastig maar niks querulant, niks verzonnen, gewoon een raadslid dat zijn werk doet en zorgt dat er balans is tussen macht en controle.”

Hier heeft Noltee wel een punt. Het Oosterhoutse college gelooft erg in de waarheid zoals zij die zien. Dat is niet verkeerd, zeker als die goed te onderbouwen is, maar het is wel verkeerd als je de oppositie niet respecteert als zij een eigen visie op de casus hebben. Maar dat is iets wat voor de gehele Oosterhoutse politiek van toepassing is, ook al zijn mensen het niet met elkaar eens, dan nog moet je met respect met elkaar om gaan. Debatten moeten gevoerd worden op argumenten en daar hoort het weglachen of niet serieus nemen van de oppositie niet bij!

Cees Noltee geeft met zijn open brief wel een signaal af, maar de achterliggende oorzaak is onderbelicht. Het betoog van Noltee richt zich op het symbool (het ingrijpen van de burgemeester), maar het eigenlijke probleem van de Oosterhoutse politiek is het onvermogen om op een fatsoenlijke en respectvolle manier het corrigeren van elkaar als er (ongeschreven) regels overtreden worden. Er zijn geen raadsleden die boven de partijen kunnen staan om in te grijpen als er iets fout lijkt te gaan. Met als gevolg wanorde en een raadsvoorzitter die zonder steun of correctie uit de raad zijn best doet. En soms voelen raadsleden zich daardoor achtergesteld. Maar naar mijn mening gaat Noltee te ver in zijn betoog en valt het in de praktijk ontzettend mee. Als Noltee gaat investeren in zijn debattechniek zal hij minder onderbroken worden en kan Groen Brabant effectievere politiek gaan bedrijven. Ik wens hem daarbij alle succes.

 

4 gedachten over “Opinie: Noltee v. Huisman

 • 1 augustus 2013 om 17:35
  Permalink

  Toen ik Naar #Oosterhout verhuisde wist ik dat ik landelijk ging wonen! Veel schapen en zo! Mij is opgevallen zijdelings hier de gemeenteraad volgend dat de meeste makke schapen in de gemeenteraad zijn met een enkele ram!
  8 jaar grootstedelijk raadswerk gedaan en opvallend dat ik altijd dacht dat de ja-knikkers in Slochteren stonden! Ook dat blijkt anders de Ja-knikkers blijken in de Oosterhoutse raad!
  Binnenkort komt men uit de 3 jaar durende winterslaap om zieltjes te winnen voor de verkiezingen! Beloftes worden gedaan om vervolgens weer voor 4 jaar in te vriezen!
  In de afgelopen 3,5 jaar is mijn politiek reces goed bevallen! Zorgen dat je het oog op de realiteit houdt en voorkomen van bedrijfsblindheid! Dat zouden in de Oosterhoutse raad meer moeten doen! In die tijd heb ik her en der mails aan raadsleden gestuurd, beschamend zoals daarmee wordt omgegaan! Voor de verkiezingen slijmen om vervolgstudie burger later niet serieus meer te nemen!
  Tijden zijn veranderd in digitale zin, politiek Oosterhout doet het nog met de postduif of stadsomroeper. Door het gedrag van de huidige raadsleden en collegeleden zou je bijna overwegen niet te gaan stemmen, maar dat is niks voor mij! Ben zeer benieuwd naar de diverse programma’s die ons straks weer aangesmeerd worden
  Amen

 • Pingback: Opinie: De politiek moet nog flink aan de slag (2) | OokvanWosterhout.nl

 • 5 februari 2013 om 15:14
  Permalink

  fantastische duiding door de schrijver van dit stuk.
  ‘Ralph’ geeft door middel van dit stuk evenwichtig, aardig en goed onderbouwd een werkelijk fantastische duiding. Niet alleen hoe de open brief van Cees Noltee gelezen moet of kan worden. Of de argumenten die raadslid Noltee gebruikt juist zijn of niet, maar ook geeft hij helder antwoord op de vraag of Noltee de juiste weg heeft gekozen om via zijn open brief zijn ongenoegen kenbaar te maken.
  Een stuk ter lering en vermaak. Hopelijk kan Cees Noltee zich tegoed doen aan het stuk lering. Ik heb me er in ieder geval prima mee vermaakt

 • 2 februari 2013 om 21:05
  Permalink

  Wat kunnen jullie in Brabant toch altijd alles aardig tegen elkaar zeggen, daar ben ik als Rotterdammer wel eens jaloers op. Schitterend !!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *